ER EXPERT PÅ MJUKA MATERIAL
08 - 510 261 60
Offertförfrågan

kvalitet och miljö

ISO 9001

Special-Plast har varit kvalitetscertifierade i över 10 år. För oss är det viktigt att kunden får rätt produkt i rätt tid till rätt pris. Om ni har några frågor får ni gärna höra av Er.

ISO 14001

För oss är miljö viktigt. Så pass viktigt att när vi byggde vår nya produktionslokal så la vi golvvärme i hela byggnaden, alla 3500m² värms av en miljöeffektiv bergvärmepump.

VERksamhetspolicy

Special-Plast bearbetar mjuka plaster och gummi till en mängd artiklar för framförallt svensk industri. De områden som berör vår dagliga tillverkning är bland annat: Ljudisolering, Värme/Kylaisolering, Vibrationsdämpning, Förpackningar, Flytkroppar, Tätningar, Komfort, Möbelstoppning, Filtrering, Dekoration och mycket mera.

1. Företagets verksamhet skall hålla en kvalitet som uppfyller kundernas krav, behov och förväntningar
2. Verksamheten skall garantera kunderna snabba och pålitliga leveranser.
3. Ett fortlöpande kvalitetsarbete stärker ständigt vår konkurrensförmåga.
4. I god tid och med marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar.
5. Kvalitets, miljö och arbetsmiljöarbetet skall säkerställas med fortlöpande utbildning för all vår personal.
6. Engagerade och intresserade medarbetare utvecklas i sitt arbete.
7. Ständigt förbättra den miljö och arbetsmiljömässiga livscykeln samt kvaliteten vad gäller vår produktion.
8. Minimera vår miljöbelastning genom att aktivt motverka reklamationer.
9. Aktivt arbeta för att motverka barnarbetskraft i samtliga led av vår produktion