Är plast brännbart?

Plast i sin grundform är oftast brännbar. Enligt svensk lagstiftning ska avfallshantering och arbetet med att uppnå våra satta miljömål, grunda sig i avfallstrappan. I avfallstrappan finns förbränning med som steg 4 av 5. Sverige är i skrivande stund världsledande när det kommer till att samla in och återvinna plast, och avfallstrappan är ett viktigt medel för att kunna hålla den positionen. 

 

Avfallstrappan: 

  • Steg 1 – Vi bör alla hjälpas åt att minimera vår plastanvändning. 
  • Steg 2 – I andra hand bör vi hjälpas åt att återvinna plastprodukterna vi använt. 
  • Steg 3 –  Materialåtervinna – I tredje hand bör vi återvinna själva plastråvaran i produkten så den kan användas i nya plastprodukter.
  • Steg 4 – Energiutvinna – I fjärde hand bör vi energiutvinna plasten, dvs bränna den plast som är brännbar, så att åtminstone själva energin i förpackningen kan tillvaratas. När man återvinner plast som brännbart går plasten från återvinningsanläggningen direkt till ett närliggande värmeverk. Om man inte bränner plasten kan det bli nödvändigt att importera gas eller olja från Tyskland eller Ryssland för att tillgodose våra rådande värmebehov.
  • Steg 5 – Deponering – Deponering är det alternativ som bör komma i sista hand. Deponi innebär att man gräver ner plasten på soptippar, detta förekommer dock nästan inte alls i Sverige idag.

Har du fått svar på din fråga?

Kontakta oss om du behöver ytteligare hjälp.

Kontakta oss

Snabba leveranser

Vår Produktion ligger i Vallentuna, tre mil norr om Stockholm. Med närhet till både Europavägar och dom stora hamnarna i Stockholm och Kapellskär är transporter till och från oss något som går fort och smidigt.

Allt på samma ställe

6000 m² lager och 3500 m² produktionsyta på samma ställe. En våning upp sitter våra säljare, produktutvecklare och övrig administration. För dig som kund betyder detta att vi tryggt och snabbt kan hantera samtliga era ordrar av skumgummi, polyeter, epdm gummi eller andra mjuka material.