Vad finns det för fördelar och nackdelar med plast?

Plast är ett material som väcker många känslor. De flesta känner till att en del plastmaterial kan skapa risker för hälsa och miljön, och att plast som hamnar i naturen kan orsaka skada. När plastavfall inte tas om hand och hamnar på fel ställe blir det ett stort problem – det syns bland annat i våra världshav där 150 miljoner ton plast flyter omkring.

Men det är felaktigt att plast enbart är ett problem. Plast har otroligt många fördelar och gör stor nytta för våra samhällen och faktiskt också vår miljö – och det är här vi på Special-Plast kommer in i bilden.

Fördelar med plast och plastanvändning

Plast är inte ett enda material utan flera. De olika plastsorterna kan varieras i princip hur mycket som helst. Så länge man använder plast på ett ansvarsfullt sätt, har god kunskap om dess livscykel och ser till att hantera förbrukad plast på ett bra sätt är fördelarna många med plast – det är också därför det är ett av de mest använda materialen. Det finns även bioplaster som med fördel kan brytas ned.

Fördelar med plast är att det

  • har många olika användningsområden
  • ofta har en tillverkningsprocess som är både snabb och enkel
  • aldrig korroderar
  • i princip är underhållsfritt
  • kostnadseffektivt
  • beständigt
  • tåligt och hållbart
  • klarar av hetta och många slitande kemiska ämnen
  • är ett bra engångsmaterial där förbrukningsprodukter verkligen behövs (som inom sjukvården).

 

Nackdelar med plast

Den största nackdelen med plast är att den skadar miljö, människor och djur om den inte hanteras på rätt sätt i återvinningsstadiet. Det vanligaste skräpet i världshaven är just plast, men sällan den sort vi arbetar med. Eftersom plast är ett sådant tåligt material bryts det inte ned som till exempel pappersskräp gör med tiden.

Om man hanterar plastavfall rätt kan flera plastsorter återvinnas och bli till ny plast. Detta görs sällan i tillräckligt stor utsträckning, vilket är ett olyckligt slöseri på resurser. Mycket plast kan dock energiåtervinnas och bli till bränsle inom exempelvis industrin.

Förbränning av vissa plaster ger stora mängder utsläpp med höga halter av skadliga ämnen. På Special-Plast arbetar vi aktivt med producenter för att nyttja miljövänliga, återvunna och återvinningsbara plaster i så hög utsträckning som möjligt. Våra produkters livscykel är i många fall dessutom väldigt långa – en del av dem behöver inte bytas ut under en hel livstid.

 

→  Läs mer om plasters brännbarhet.

 

Special-Plast och vår miljöpåverkan

På Special-Plast jobbar vi hårt för att göra vår miljöpåverkan så låg som möjligt. Vi arbetar med löpande utbildningar för vår personal, kvalitetsutveckling, aktivt förebyggande arbete och miljöcertifieringar.

→  Här kan du läsa mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.

 

Vi använder oss till stor del av redan återvunnen plast

En betydande del av våra produkter tillverkar vi av redan återvunnen plast. Ett av många exempel är bonded foam, som är en råvara som tillverkas av rester från skummad polyuretan. Användningsområdena för bonded foam är många och materialet lämpar sig väl för till exempel ljudisolering.

Vår plast skyddar andra material och produkter

De flesta av våra plastmaterial används inte som engångsprodukter. Tvärtom har de ofta längre livslängd och används för att skydda andra produkter och applikationer. På så sätt får även dessa produkter längre livslängd – ett bra sätt att använda plast på!

Den största delen av våra produkter återvinns

Den största delen av våra produkter återvinns som brännbart och blir i sin tur till fjärrvärme. Fördelen med energiåtervinning av det här slaget är att det är ett resurseffektivt sätt att ta hand om den uttjänta plasten på.

Här kan du läsa mer om vad plasttillverkning har för miljöpåverkan.

 

 

→ Se alla våra produktmaterial

Har du fått svar på din fråga?

Kontakta oss om du behöver ytteligare hjälp.

Kontakta oss

Snabba leveranser

Vår Produktion ligger i Vallentuna, tre mil norr om Stockholm. Med närhet till både Europavägar och dom stora hamnarna i Stockholm och Kapellskär är transporter till och från oss något som går fort och smidigt.

Allt på samma ställe

6000 m² lager och 3500 m² produktionsyta på samma ställe. En våning upp sitter våra säljare, produktutvecklare och övrig administration. För dig som kund betyder detta att vi tryggt och snabbt kan hantera samtliga era ordrar av skumgummi, polyeter, epdm gummi eller andra mjuka material.